stempel-ik-wil-m-blauw-zonder-wit

Werkwijze aanmelding

Wijk & Aalburg

Plaatsingscriteria

Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies.

Procedure aanmelding en toelating Wijk en Aalburg

De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.

De scholen uit Wijk en Aalburg en Veen : maandag 5 maart 2018 van 18.30 – 20.30 uur
De scholen uit overige plaatsen : dinsdag 6 maart 2018 van 18.30 – 20.30 uur

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

 1. Adviesverklaring
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool.
 2. Aanmeldingsformulier
  Het ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool.
 3. Een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente of
  Kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) of
  Kopie van het paspoort van de ouders (in geval van bijschrijving van het kind in het paspoort van de ouders)

De basisschool ontvangt z.s.m. na de centrale aanmelding van de vervolgschool een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en de intaker van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing.
Op 8 mei 2018 wordt de uitslag over toelating en plaatsing verzonden naar ouders en basisscholen.

Warme overdracht

In de periode maart/ april wordt door teamleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Nadere kennismaking

Dinsdag 12 juni 2018 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen. Aanvang: 13.45 uur.

Op dinsdagavond 12 juni 2018 is er om 19.30 uur een voorlichtingsavond voor de ouders/ verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.

Waalwijk

Aanmelding Waalwijk

Als je nu in groep 8 zit, ben je bezig met de keuze voor een nieuwe school. Op je basisschool krijg je te horen welke opleidingen er zijn en ook welke opleiding het beste bij jou past. Daarna ga je samen met je ouders nadenken over de school waaraan je deze opleiding gaat volgen. Het Willem van Oranje college biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium. Niet de beroepsgerichte vakken maar de theoretische vakken staan dus voorop.

Plaatsingscriteria

Bij de toelating tot een brugklas is het advies van de basisschool maatgevend. Als dit advies ondersteund wordt door gegevens uit het leerlingvolgsysteem, dan is de plaatsing duidelijk: we volgen het advies. Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de Cambridge-klassen dienen een vwo-advies te hebben.

Procedure aanmelding en toelating

De ouder(s) en/ of verzorger(s) melden de leerling zelf aan op de school van hun keuze. Aanmelding is mogelijk volgens onderstaand schema.

Kaatsheuvel/ Loon op Zand ma 5 maart 2018 18.30 – 19.30 uur
Sprang-Capelle ma 5 maart 2018 19.30 – 20.30 uur
Waalwijk, Waspik di 6 maart 2018 18.30 – 19.30 uur
Wijk en Aalburg en Overige di 6 maart 2018 19.30 – 20.30 uur

Bij het aanmelden leveren de ouder(s) en/ of verzorger(s) het volgende in:

 1. Adviesverklaring
  De adviesverklaring inzake overgang basisonderwijs – voorgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool bij het adviesgesprek.
 2. Aanmeldingsformulier
  Het ingevulde aanmeldingsformulier van de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Ouder(s) en/ of verzorger(s) ontvangen dit formulier van de basisschool, maar kan hier ook gedownload worden.
 3. Het Burger Servicenummer van uw zoon/ dochter.

Dit kan door een kopie van een reisdocument met daarop het nummer vermeld.

De basisschool ontvangt uiterlijk 9 maart een overzicht van de aangemelde leerlingen. In de periode daarna vinden de gesprekken plaats tussen de docent van groep 8 en een personeelslid van het Willem over alle aangemelde leerlingen. Op grond van alle gegevens neemt de toelatingscommissie van het Willem van Oranje College een besluit over de plaatsing. Dit besluit wordt per brief uiterlijk 8 mei 2018 aan de ouders en de basisscholen meegedeeld.

Warme overdracht

In de periode maart/ april wordt door teamleiders en leerlingbegeleiders van het Willem van Oranje College een afspraak gemaakt om de leerlingen te bespreken met de leerkracht van groep 8.

Nadere kennismaking

Dinsdag 12 juni 2018 is er een kennismakingsmiddag voor onze toekomstige brugklasleerlingen. Zij leren die middag hun nieuwe klasgenoten en hun mentor kennen.

Op dinsdagavond 12 juni 2018 is er een informatieavond voor de ouders/ verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met de school.