stempel-ik-wil-m-blauw

Kom jij ook naar de open dag?

Wijk en Aalburg
zaterdag 12 januari 2019
10.30 – 13.30 uur

Samen met je ouders ben je van harte welkom op onze school. De deuren van al onze lokalen staan open zodat je goed kunt zien wat we allemaal te bieden hebben. Met doorlopende workshops, demonstraties en vooral veel zelf ontdekken. We vertellen je er graag meer over.

Programma:

10.30 uur – Start Open school
11.00 uur – Voorlichtingsronde
12.30 uur – Voorlichtingsronde
13.30 uur – Afsluiting Open school

Ook zijn in alle lokalen onze leerlingen en onze medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Graag tot 12 januari 2019!

Waalwijk
woensdag 23 januari 2019
13.30/14.00* en 19.30

Het middagprogramma is gericht op de leerlingen van groep 8. Speciaal voor jou is een attractief en informatief programma gemaakt met korte lessen en kun je sporten in de sporthal.  Er zijn practica bij beeldende vorming en science en ouderejaarsleerlingen leiden de leerlingen rond. Natuurlijk zijn ouders/verzorgers ook welkom.
’s Avonds is er open school met doorlopende inforondes en practica, waarbij ouders en leerlingen de school uitgebreid kunnen bezichtigen.

Programma:

13.30/14.00 – Opening *
13.45 -16.30 – Rondleiding met lesdemonstraties
16.00 – einde 1e groep
16.30 – einde 2e groep

19.00-21.30 uur – Open school

* Leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang-Capelle worden om 14.00 uur verwacht.

Zowel ’s middags als ’s avonds is de geheel school te bezichtigen en staan leerlingen en medewerkers voor je klaar om vragen te beantwoorden. Jij bent heel hartelijk welkom!

Andere belangrijke data

Wijk en Aalburg

Woensdag 9 januari 2019
Activiteitenmiddag
13.30 – 16.00 uur
Deze middag maak je kennis met onze school. In kleine groepjes volg je mini-lessen van verschillende vakken. Misschien ga je wel naar ons restaurant om een hapje klaar te maken, of leer je in 20 minuten hoe een kubus in elkaar zit. Leerlingen die nu al op het Willem zitten zijn je gids en maken je wegwijs in de school. Er is ook een aparte groep voor havo/atheneum, hiervoor kun je je bij binnenkomst aanmelden.

Zaterdag 12 januari 2019
Open dag van  10.30 – 13.30 uur.

11 en 12 maart 2019
Aanmelden nieuwe leerlingen.
De scholen uit Wijk en Aalburg en Veen: van 18.30 – 20.30 uur.
De scholen uit overige plaatsen: van 18.30 – 20.30 uur.

maart 2019 (data volgen nog)
Intake voor het Vakcollege Techniek

7 mei 2019
Bericht over definitieve plaatsing

18 juni 2019
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
13.45 uur

Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
19.30 uur

Waalwijk

Woensdag 23 januari 2019
Infodag

13.30 uur voor leerlingen van groep 8

19.30 uur voor ouders/verzorgers:
Neem je ouders mee. Basisschoolleerlingen kunnen samen met hun ouders en andere belangstellenden langskomen om het schoolgebouw, de vakken en leerlingen te ontmoeten. Tijdens de informatierondes wordt verdiepende informatie gegeven over de afdelingen, begeleiding en alle zaken die met school te maken hebben.

11 en 12 maart 2019
Aanmelden nieuwe leerlingen.

7 mei 2019
Bericht over definitieve plaatsing.

18 juni 2019
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
13.45 uur
Leerlingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang-Capelle worden om 14.00 uur verwacht.

18 juni 2019
Kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
19.30 uur