logo_fuschia2

Contact

Locatie waalwijk

De Gaard 4
5146 AW Waalwijk
Tel. 0416-333069
Email: info@wvoranje.nl

Het Willem Waalwijk op Facebook.

Locatie Wijk en Aalburg

Perzikstraat 7
4261 KC Wijk en Aalburg
Tel. 0416-691722
Email: info@wvoranje.nl

Het Willem Wijk en Aalburg op Facebook.

Locaties

Waalwijk

Op het Willem in Waalwijk kun je een mavo-, havo- en/of vwo-diploma halen. We willen jou als leerling een tijd bieden waarin je niet alleen goede cijfers haalt, maar ook kunt genieten. Van ontdekkingen, vriendschappen en het ontplooien van hun talenten. School is immers meer dan het behalen van een diploma.

Intellectuele hoogvliegers vinden bij het platform ‘Socrates’ hun gelijken en daarmee ook vaak hun voldoening. Voor leerlingen met internationale ambities zijn er de Cambridge-klassen, waarin ze meer als Europeaan dan als Nederlander worden benaderd, de Engelse taal leren beheersen en zich voorbereiden op een vervolgstudie in het buitenland. Ook zijn we trots op onze samenwerking met Tilburg University en Universiteit Utrecht. Via het Business Research College (BRC) kunnen leerlingen met een economisch of bèta-profiel aan een van deze universiteiten masterclasses volgen, waarmee ze zelfs vrijstellingen voor hun vervolgstudie kunnen verdienen.

Voor de ondernemende types zijn er op de havo het International Bussiness College (IBC), International Arts college en International Science College (ISC), waarin leerlingen hun theorie leren omzetten in praktische opdrachten. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende hbo-instellingen zoals Avans Hogeschool en Fontys hogescholen.

Op de mavo laten we je rustig opstarten in kleine klassen zodat je veel aandacht krijgt. Je hebt de mogelijkheid om een echt mavo-programma te volgen en kennis te maken met beroepen door een praktijkstage en het maken van een sectorwerkstuk. Daarnaast is er natuurlijk de H6-klas voor leerlingen met een mavo/havoadvies. Wij gaan ervan uit dat je dan een havodiploma gaat halen. Daarvoor krijg je binnen de H6-klas 6 jaar de tijd en krijg je bovendien 2 diploma’s, een mavo- en een havodiploma.

Voor artiesten in de dop is er jaarlijks het Open Podium: leerlingen performen met zang, dans of toneel voor de rest van de school.

We hebben het project ‘Willem goes Brasil’, een vakschool in de sloppenwijken waar jaarlijks een groep leerlingen naar toe gaat om te helpen en zichzelf te ontwikkelen.  Een project dat de hele school raakt, omdat we met elkaar er willen zijn voor leerlingen die het minder goed hebben als wij. Belangrijk is dat we het samen doen. Samen met jou als leerling, samen met u als ouder, samen met ons als Willem. Met elkaar zorgen we ervoor dat uw kind een ‘mooi mens’ mag worden. Een mens die wordt gezien en anderen ziet in de wereld om hem of haar heen.

Zo bieden we op het Willem in Waalwijk voor de verschillende type leerlingen onderwijs op maat en vormen we een school waar je mag zijn wie je bent en waar je gestimuleerd wordt te worden wie je kunt zijn.

Kees Smit,
locatiedirecteur

Wijk en Aalburg

Op het Willem in Wijk en Aalburg bereiden we leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. We bieden alle vier de leerwegen van het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de theoretische leerweg). Onze school is perfect ingericht op ‘leren door te doen’. We beschikken over veel faciliteiten voor praktisch onderwijs, zodat leerlingen in een omgeving die lijkt op de werkpraktijk hun vaardigheden leren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen  horeca-keuken, apparatuur en benodigdheden uit de medische wereld en een eigen werkplaats . Ook investeren we veel in goede contacten met lokale ondernemers en vinden veel van onze leerlingen dankzij school-stages na het behalen van hun diploma’s snel een baan.

Havo- en atheneumleerlingen kunnen voor de eerste jaren terecht in Wijk en Aalburg. Daarna gaan ze naar het Willem in Waalwijk. De aansluiting is naadloos: we werken volgens dezelfde methoden en soms zelfs met dezelfde docenten. Voor veel leerlingen en hun ouders is de nabijheid een reden om de eerste jaren voor het Willem in Wijk en Aalburg te kiezen. Lekker dichtbij en dus meer tijd voor huiswerk 😉

Arie van Vuuren,
locatiedirecteur